Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att klicka godkänn tillåter du att vi använder cookies. Välj inställningar.

COLLIGOS KVALITETSPOLICY

Kvalitetspolicy

Vision och mål

Tillsammans bidrar vi till att lindra personalbristen i vården och vara en del av lösningen.Vår kund skall inte ha någon anledning att behöva vända sig till någon annan leverantör.Varje samtal till Colligo skall nå en handläggare och vi ska vara det mest kompletta alternativet i branschen. Kundnytta skall nås kvalitets – och miljömedvetet, kostnadseffektivt samt med ändamålsenliga resurser.

Kvalitetsmål

 • Vi se alla som våra kunder – intern personal, konsulter och kunder.
 • Vi ska driva en hållbar verksamhet inom alla områden i organisationen.
 • Colligo skall vara en del av lösningen. Detta genom flexibilitet och erbjuda smidiga lösningar anpassade till kund.
 • Genom att vara lyhörda gentemot alla våra kunders synpunkter skall vi ständigt förbättra alla delar av vår verksamhet.
 • Affärer bygger på relationer, relationer bygger på förtroende. Colligo jobbar mot ett förtroendefullt samarbete med alla våra kunder.

Miljöpolicy

Vision och mål

Med en målsättning om att bli marknadsledande inom vårdbemanning i Sverige är det av stor vikt att Colligos verksamhet genomsyras av en stark miljömedvetenhet i den mån vi kan påverka utfallet.

Genom definierade processer och rutiner ska Colligo hålla sin miljöpåverkan till ett minimum. God administration av bemanningsuppdrag och kontinuerlig digitalisering av vårt arbete skapar en effektivare och, i förlängningen, mer miljövänlig verksamhet.

Genom att vara lyhörda gentemot våra kunders synpunkter skall vi ständigt förbättra alla delar av vår verksamhet.

Colligo skall vara en bidragande faktor i det kontinuerliga arbetet mot en hållbar samhällsutveckling

 • Miljötänkande skall genomsyra verksamhetens alla delar.
 • Colligo ska minimera den negativa miljöeffekten av resor och transporter genom att göra lämpliga val av transportmedel vid varje givet tillfälle.
 • Colligo ska hushålla med resurser genom att återanvända och återvinna.
 • Varje Colligo-anställd har ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.
 • Colligo ska, så långt det är möjligt, samarbeta, ställa krav på och påverka andra företag och organisationer.
 • Colligo skall följa lagar och förordningar som vi berörs av och som kan relateras till företagets miljöaspekter.
 • Colligo ska arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar i vårt miljöarbete.

Miljömål

Det är Colligos målsättning att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt avrop. Våra kunder skall lita på att våra arbeten utförs i enlighet med gällande lagar och förordningar samt uppfyller ställda målsättningar på miljöområdet. Denna miljöpolicy och dess tillhörande miljömål skall kontinuerligt förnyas och kommuniceras med våra intressenter och vara aktuell gentemot de krav som ställs.

Colligo skall:

 • göra lämpligt val av transportmedel bland annat genom att boka tåg framför flyg om resvägen understiger 50 mil enkelväg.
 • hushålla med resurser genom att återanvända, återvinna samt välja produkter med lång livslängd och med låg andel miljöfarligt innehåll
 • källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram
 • skapa delaktighet i det interna miljöarbetet och följa upp detta på medarbetarsamtal årligen
 • följa kundkrav samt ställa krav på leverantörer
 • följa lagar och förordningar
 • tillämpa elektronisk ärendehantering så långt det är möjligt utan att tumma på administrativ säkerhet
 • Konsulter och egenanställda som jobbar minst 75 % och varit anställda längre än 6 månader ska erhållit en miljöutbildning inom ett år från att de blivit kontrakterade av Colligo